PELET

Doğal küçük atık maddelerin öğütülüp yüksek basınç altında preslenmesi işlemi sonucu ortaya çıkan mamule verilen isimdir.

Bu işlemi her türlü ağaç atık mamul ile gerçekleştirmek mümkün olmakla beraber; ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi yapı, iklim koşulları, bitki örtüsü, ekonomik konum ve enerjide dışa bağımlılık, çevre, insan sağlığı, ülke ekonomisi, yeterli hammadde ve enerji verimliliği göz önüne alınarak yapılan araştırmalar sonucu anlaşılmıştır ki; yakıt amaçlı kullanılacak pellet için ilk sırada doğal ağaç atık maddelerden yapılan pellet gelmektedir.

 • Çevre dostu
 • Kül oranı az
 • Havayı kirletmez
 • Verimliliği yüksek (%90)
 • Kalorisi yüksek 4.000 -5.000 kcal arasında
 • Curuf oluşturmaz.
 • Yanma potasına zarar vermez.
 • Hava ihtiyacı kömürün % 20 si kadardır.
 • Kazan dairesi toz duman olmaz.
 • Redüktör ve fanda daha düşük kapasitede motorlar yeteceğinden elektrik tasarrufu sağlar.
 • Ticari pellet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. pellet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile kolayca tutuşabilir orman artıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.
 • %100 yerli öz kaynaklarımızdan üretilmesi.
 • Sürdürülebilir bir kaynak olması.
 • Fosil kaynaklı yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması.
 • Çevre ve insan sağlığı açısından kabul edilebilir olması. Kullanımı sonrasında atık miktarının çok az olması.
 • Diğer fosil yakıtların kullanımına nazaran daha az tehlikelidir.
 • Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon dostudur.
 • CO salınımı düşüktür.
 • Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pellet yakma sistemleridir.
 • Odun pelletlerinin nakliyesi çok kolaydır.
 • Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.

KULLANIM ALANLARI

Pelet evde sobalarda, kalorifer kazanlarında,otellerde sanayide, ekmek fırınlarında ister elle dolum yapılarak ister otomatik dolum sistemi ile rahatlıkla kullanılabilir. Otomatik dolum sistemi sayesinde büyük kolaylık sağladığı gibi kül oranının binde beş olması nedeniyle kül boşaltma işlemini ayda bir kere uygulamakta temizlik açısından sunduğu kolaylıklardandır. Bu sistem sayesinde mekânın sıcaklığını istediğiniz dereceye sabitleyebilir böylece israfı da kolaylıkla engelleyebilirsiniz.

 

 

Doğal küçük atık maddelerin öğütülüp yüksek basınç altında preslenmesi işlemi sonucu ortaya çıkan mamule verilen isimdir. Bu işlemi her türlü ağaç atık mamul ile gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi yapı,iklim koşulları,bitki örtüsü , ekonomik konum ve enerjide dışa bağımlılık ,çevre,insan sağlığı ,ülke ekonomisi,yeterli ham madde ve enerji verimliliği göz önüne alınarak yapılan araştırmalar sonucu anlaşılmıştır ki ;yakıt amaçlı kullanılacak  pelet için ilk sırada ağaç atık maddelerden yapılan pelet gelmektedir.

PELET YAKITININ AVANTAJLARI

 • Ortalama enerji değeri 5.000 kw/kg
 • Doğalgaz, sıvı yakıt ve katı yakıt(kömür, odun) gibi yakıtlara oranla aynı enerjiyi %35-%40 oranında daha ucuza mal etmektedir.
 • Pelet tamamen yandığı için enerji kaybı yaşanmamaktadır.
 • Yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkânına sahiptir.
 • Kül oranı yok denilecek kadar az mertebelerindedir.
 • Fosil kaynaklı yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması
 • Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemidir.
 • Ticari pelet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez.
 • Klasik katı yakıtlı sistemlerde bacalarda önemli oranda kreozot(katran) oluşur. Pelet sistemlerinde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur. Bu nedenle hiç baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir.(Hermetik kombilerde olduğu gibi)

 

Comments are closed.